ดีกว่าสหภาพยุโรป

ดีกว่าสหภาพยุโรป เชื่อโคโรน่าจะไม่ทำลายการเสนอราคาของเชฟฟีลด์

ดีกว่าสหภาพยุโรป คริส ไวล์เดอร์ ยืนยัน ว่าวิ กฤตการณ์ โควิค19 ดีกว่าสหภาพยุโรป

ดีกว่าสหภาพยุโรป จะไม่ ทำให้ สโมสร ฟุตบอล เชฟฟีลด์ ยูไนเต็ด พ่ายแพ้ ต่อยุโรป

เป็นเรื่อง ที่ท้า ทายสำ หรับ ยูฟ่า ยูโร ปาลีก ที่มี สองมุม มองอยู่ อันดับ ที่เจ็ดใน พรีเมียร์ลีก

และผ่าน เข้าสู่ รอบชิง ชนะเลิศ เอฟเอ คัพ รอบ ก่อนการ แข่งขันฟุต บอลและ บอสวิล เดอร์คาด หวังว่า ผู้เล่น ของเขา จะรัก ษาความ ได้เปรียบ ตลอดการ เลิกใช้ ฝันถึงเอฟเอคัพ

งานเนื่อง จากโปร แกรมการ ออกกำ ลังกาย เฉพาะบุค คลที่ เขาได้ มอบ เขาเปิด เผยว่า

: “ กำหนด การออก กำลัง กายและ การปรับ อากาศ สำหรับ ผู้เล่น แต่ละ คนจะ ได้รับ

การแก้ ไขเพื่อ ให้แน่ ใจว่า จะไม่ มีการ สูญเสีย รูปแบบ หรือโฟ กัส “ พวกเด็ก ๆ ได้แสดง

ให้เห็น ถึงลัก ษณะ ของทีม โดยวิ ธีที่ พวกเขา ได้ทำ ธุรกิจ มาตลอด ทั้งฤดูกาล

ดีกว่าสหภาพยุโรป

พวกเขา ได้แสดง สิ่งที่ พวกเขา ทำขึ้น มาและ นั่นจะ ไม่เปลี่ยน แปลง

“ ไม่ว่า เราจะ เผชิญหน้า กับอะ ไรก็ ตามเรา พยายาม และเผชิญ กับมัน ในลัก ษณะ

เดียวกัน และนั่น คือการ ทำให้ ดีที่ สุดใน สิ่งที่ เรามี ให้มัน ทั้งหมด กับสิ่ง ที่เรา ทำ “ เราเริ่ม ต้นฝึก

อบรม เมื่อสัป ดาห์ที่ แล้วและ ไม่ได้ เกี่ยวกับ การทำ งานที่ ดีแปด เดือนให้ สิ้นเปลือง ” เดออน เตย์ ไวล์เดอร์ อายุ 52 ปี รู้สึก ยินดี กับวิ ธีที่ เด็ก ๆ ของเขา ปฏิเสธ ผลบอล

ที่จะ ถูกข่ม ขู่โดย เด็กชาย ตัวใหญ่ เมื่อพวก เขากลับ ไปที่ เที่ยวบิน สูงสุด หลังจาก

ขาดไป 12 ปี เขาเพิ่ม : “ มีเส้น ประสาท ไม่กี่ อย่างที่ คุณคาด หวังเมื่อ ฤดูกาล เริ่ม แต่พวก เขาไม่

นาน “ เรารู้ ว่าเรา ต้องทำ อะไร และเรา ต้องทำ อย่างไร เพื่อให้ บรรลุ เป้าหมาย “ ทัศน คตินั้น

จะไม่ เปลี่ยนแปลง เด็กทุก คนให้ ความสำ คัญสูง สุดไม่ ว่าพวก เขาจะ ทำอะ ไร ”

Author: admins