อาชญากรรมแห่งความรัก

อาชญากรรมแห่งความรัก เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอาจเป็นเจ้าของจองจำในซาอุดิอาระเบีย

อาชญากรรมแห่งความรัก เจ้าชายอับดุลลาห์เจ้าของ สโมสรฟุตบอลเชฟฟีลด์ยูไนเต็ด อาชญากรรมแห่งความรัก

อาชญากรรมแห่งความรัก จะเสี่ยง ต่อการ ถูกจำ คุกใน ซาอุ ดิอา ระเบีย หากใบ

มีดเอา ชนะ สโมสร ฟุตบอล นิวคาส เซิลยู ไนเต็ด หลังจาก การเข้า ครอบครอง นั่นคือ การกล่าว

อ้างที่ ไม่ธรรม ดาใน จดหมาย ที่ได้ ครองการ ต่อสู้ อันขม ขื่นของ สโมสร บรามอลล์เลน อดีตเจ้า ของร่วม เควิน แมคเคบ กำลังใช้ บริษัท ประชา สัมพันธ์ กระอักกระอ่วน

พยายาม ที่จะ ทำให้ เสียชื่อ เสียงซา อุดิ อารเบีย เจ้าชาย อับดุล ลาห์ผู้ ชนะการ ต่อสู้

ทางกฎ หมายสอง ปีสำ หรับใบ มีดใน เดือนมก ราคม ได้ติด ต่อกับ แอมเนส ตี้อิน

เตอร์เน ชั่นแนล และไคลฟ์ เบตต์สสำ หรับเชฟ ฟิลด์เซาท์ อีสต์และ สมาชิก ของกลุ่ม ฟุตบอล รัฐสภา ทุกพรรค เพื่อตรวจ สอบความ เหมาะสม ของรอง ประธาน เจ้าชาย

อาชญากรรมแห่งความรัก

และใบ มีดยู ซุฟเกียน ซีรา คูซา เอกสาร อ้างว่า การเป็น เจ้าของ ของเจ้า ชาย

กำ ลังเบี่ยง เบนความ สนใจ จากชื่อ เสียงที่ ไม่ดี ของราช อาณา จักรใน ลักษณะ เดียวกับ

ข้อเสนอ ที่ได้ รับการ สนับสนุน จากซา อุดิ อาระ เบียใน การซื้อ ตูน และใน

จดหมาย ที่เขียน ถึงเบตต์ หัวหน้า แจ็คเออร์ ไวน์หัว หน้า กล่าวว่า “ ใครเช่น เจ้าชาย อับดุล

ลาห์วิ่ง เชฟฟิลด์ ยูไน เต็ดโดย ไม่มี อิทธิ พลจาก ซาอุ ดิอา ระเบีย ตอนนี้ ลูกพี่

ลูกน้อง สำคัญ ของเขา จะเป็น ทีมคู่ แข่งได้ อย่างไร “ ฉันจะ ไม่คิด ว่านิว คาสเซิล แพ้ให้ กับเฌ็ฟ ฟีลด์จะ เป็นเหตุ การณ์ที่ เกิดขึ้น เล็กน้อย เนื่องจาก บันทึก ของซา อุดิ อาระ

เบียที่ มีโทษ จำคุก สำหรับ สมาชิก ราชวงศ์ ต่าง ๆ” เจ้าหน้า ที่อา วุโส ของ เชฟ ฟีลด์ยู ไนเต็ด กล่าวว่า “ในขณะ ที่เพื่อน ร่วมชาติ ชุมนุม กันอย่าง ไม่เห็น แก่ตัว ผลบอลสด

เพื่อเผชิญ หน้ากับ ความท้า ทายที่ ยิ่งใหญ่ ที่สุด ของประ เทศนับ ตั้งแต่ สงคราม โลกครั้ง ที่สอง มันเป็น เรื่องที่ น่าเสีย ดายที่มีเพียงไม่กี่คนที่เลือกออกอากาศ คนเช่นนี้พร้อมคำตอบ”

เจ้าชายอับดุลลาห์เป็นหลานชายของผู้ก่อตั้งซาอุดิอาระเบีย แต่เป็นหนึ่งในสมาชิกหลายพันคนของราชวงศ์และไม่ได้เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครองเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมาน

Author: admins